TESTRESULTATEN 4


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp

Photonenonderzoek Prof. Popp 

Elektrolumineszens onderzoek van :

1. Bronwater (Quellwasser)
4. Water 1. na UV behandeling
5. Water 2. na vitalisering (Gaia-aqua/UMH) (dus bronwater + UV + vitalisering)

Bij het Elektrolumineszens-onderzoek in 
het instituut van Prof Popp wordt het medium ( in dit geval water) gedurende korte tijd (4 seconden ) geprovoceerd door het aanleggen van een elektrische spanning. Daardoor ontstaan ladingsdragers (ionen en elektronen) die zich na het ontstaan weer recombineren. Bij ieder van deze samenvoeging van ion en elektron komt een Photon vrij. Deze photonen kunnen met hoogsensitieve lichtdetektoren gemeten worden. Het recombinatie proces vindt al plaats tijdens de provocatiefase ( zgn. Anregung-fase ) en gaat door na deze fase.
In de grafiek is het aantal vrijkomende lichtphotonen afgezet tegen de tijd terwijl in de diagrammen een gemiddelde waarde is aangegeven tijdens de provocatie en na deze ‘Anregung’.

De photonenemissie ( vrijkomen van photonen) is afhankelijk van de fysieke eigenschappen van het water. Met deze sensitieve methode kunnen geringe kwaliteitsverschillen in vloeistoffen zeer nauwkeurig en tevens betrouwbaar aangetoond worden

Het resultaat is volgens Prof. Popp zeer indrukwekkend:
“Erstaunlich ist die Klarheit der Effekte, die mit anderen Methoden vermutlich nicht erzielt werden kann”.

Kort samengevat en vertaald naar praktisch gebruik is het resultaat van het onderzoek:
De UV behandeling veroorzaakt een zeer duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit.
Echter het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator ( type ¾ inch ) van het met UV behandelde bronwater geeft een meer ( !!!) dan volledig herstel te zien van het bronwater.

Bron: Biophotonic: www.biophotonen-online.deTestresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp