TESTRESULTATEN 3

Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp

De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator

De vitalisering van het water met de Gaia Aqua watervitalisator heeft een verandering van de kalkstructuur in het water tot gevolg. De harde spitse calciet kristal in gewoon leidingwater verandert in het gevitaliseerde leidingwater na de watervitalisator in een ronde slibachtige kristal die niet meer de neiging heeft om zich af te zetten. 

Bijgaand microscopische beelden van deze kalkstructuur.

Normaal leidingwater

Gaia Aqua gevitaliseerd water

Microscopisch beeld van Calciet kristallen met spitse vorm die vooral bij verhitting van normaal leidingwater ontstaan. Deze kalkkristallen hebben een sterke neiging tot ketelsteenvorming en harde kalkafzetting. Microscopisch beeld van kalkafzetting met Gaia-Aqua gevitaliseerd water: de Calciet kalkkristallen zijn omgevormd tot Argoniet. Door de ronde vorm is er geen tendens meer tot directe hechting van de kalk. Kalkvlokjes blijven drijven in het water, reeds eerder vastgezet kalk laat geleidelijk los.


In de praktijk met technische apparatuur komt het erop neer dat kalk zich minder of niet meer hecht. 
Op plaatsen waar water achterblijft, zal dat verdampen en blijft de vaste stof, dus ook kalk achter. Er is op een douchewand, de warme zijde van een kraan of aan het element van de waterkoker dus nog wel degelijk kalkafzetting doordat het achterblijvende water verdampt, maar dit is veel minder dan gebruikelijk. De zachte argoniet kalkkristallen kunnen veel makkelijker worden verwijderd dan de harde kristal. 
Bij het element van de wasmachine wordt de kalk die door verdamping op het element achterblijft, bij de volgende spoelgang door het erlangs stromende water weer opgelost. Bij het element in de elektrische waterkoker waar het water niet zoals bij de wasmachine langs het element stroomt, zal de kalk zich in vergelijking met de wasmachine meer opbouwen, maar na verloop van tijd brokkelt deze kalk weer af. Het element is ook veel makkelijker schoon te maken.
Reeds afgezet kalk lost door het erlangs stromende water weer op zodat het verwarmingselement in technische apparatuur weer schoon wordt. 
Praktisch betekent het een langere levensduur van de apparatuur, maar ook een hoger rendement van de warmteoverdracht. In beide gevallen dus kostenbesparingen.

Bron: Gaia Aqua
www.gaia-aqua.nl


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp