TESTRESULTATEN 2


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp

Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg

Water Vergelijkingsmetingen stand 2008 ( letterlijke overname van een aantal testresultaten en uitleg.)
De kwaliteit van diverse soorten water zijn gemeten volgens 2 verschillende methoden:
- I - Hoogfrequentie-meting met een Exahertzmultimeter “EHM 2000” en “WHFS7-4”
Hoe hoger het aantal pulsen per seconde door het medium gaat, des te geringer is de waterweerstand des te schoner resp. des te beter gestructureerd is de molecuulstructuur van het water. Een hoge Impulswaarde toont aan dat het medium een hoge graad van ordening bezit. De moderne wetenschap spreekt hierbij van een kristallijn-vloeibare fase van het water waarin de onderlinge moleculaire krachten een hoge energie bezitten ( mate van duurzaamheid om deze geordende structuur vast te houden ).

- II - Radiëstetische meting ter bepaling van de Bovis-eenheden (BE): 
Hoe hoger de Bovis-waarde, des te enegierijker resp. levendiger is het water. Normaalwaarde ca 5500 BE ( in de natuur maximaal ca 45000 BE )
Bij optimaal water voor het organisme dient zowel de impulswaarde als de Boviswaarde (BW) hoog te zijn.
Voor de testen wordt water uit stadswaterleiding van Augsburg gebruikt. De meettechnische basiswaarden van dit water zijn 23 Impulsen/sec en 5960 BE. 
Van iedere soort water zijn de metingen 4 keer uitgevoerd om afwijkende waarden te voorkomen.

De waarden in de kolommen van de tabel zijn als volgt:
-1- FW is een meetwaarde van water direct na de waterbehandeling ( vers )
-2- SW is een meetwaarde van hetzelfde water na 25 uur standtijd 
-3- H/GeW is een meetwaarde van vers behandeld water na verhitting ( 80 ) op hout/gas
-4- EeW is een meetwaarde van vers behandeld water na verhitting ( 80 ) op elektrisch
-5- BW is de gemeten Boviswaarde na de waterbehandeling ( vers)
-6- BW terugval: ↓ : Geeft aan dat de Boviswaarde in ca 20 tot 30 uur zeer sterk terugvalt (deels hebben deze wateren na een dergelijke standtijd dezelfde Boviswaarde als onbehandeld water)
-7- De wijze van waterbehandeling:
DA is direct geactiveerd ( water stroomt door het apparaat )
IA is indirect geactiveerd ( magneten, schijven om de waterleiding, plaatjes, staven etc
GW is aangeleverd water ( al of niet tevoren geactiveerd ).

Diverse watersoorten -1- 

FW

-2- 

SW

-3- 

H-GeW

-4- 

EeW

-5- 

BW

-6- 

terugval BW

-7- 

wijze van activering

Gedestilleerd water (medicinaal) 48 48 48 36 3000    
Augsburger leidingswater 23 23 23 17 5960    
Regenwater na 3 dagen aanhoudende regen 25 25 25 18 6-11000    
Volvic Water ( uit de fles ) 28 28 28 19 13800   GW
Bronwater /Stephanie-Quelle in Jochberg 28 28 28 20 17200   GW
Original Grander Wasser (speciaal fles water) 29 29 29 20 26350   GW
Lienzer leidingswater (Oostenrijk) 30 30 30 22 22350   GW
Bronwater (Natur) – Jaquasceha Midland Canada 33 33 33 26 28150   GW
Canadian Glacial Water: Spirit-Water(Canada) 36 36 36 28 27300   GW
Helend water uit Lourdes 44 44 - - 27360   GW
               
Augsburger water behandeld met:              
Gaia Aqua - UMH inbouwvitalisator 49 49 49 43 37550   DA
UMH universal (langzaam doorstroming) 44 44 44 38 25880   DA
“futo-mat”- water (incl.aktief.koolgefilterd) 42 42 42 36 18210   DA
Multi Pure-Filter+Semeiba scheibe+Arkanumenergetisator 41 41 41 38 23100   DA
Multi Pure-Filter mit Arkanum-energetisator 41 41 41 38 23100   DA
Ki-Water PA-350 Water Processor 39 33 39 27 23850 IA
Aqualan-Star-Kombi, aktiviertes Wasser Walter Staudle 38 38 38 27 22850   DA
Wasser-katalysator K3 Kruger Life Energy Systems 37 31 37 23 27050   IA
LEVA-water volgens Hacheney 36 25 36 - 23850 GW
Grander-water (Belebungs-Gerat) 36 25 36 27 22130 DA
Aqua-ligro GIE –Wasser P. Gross 35 33 35 26 24410 DA
Energetisierunsgerat M 500 J. Hummel 35 31 35 22 23550 DA
Wellan 2000 – Biosignal Wasser 35 33 35 26 18250 IA
Energieplatten , G Brekerbohm 35 23 35 23 14100 IA
Mutipure +filter + semeiba-wasser 35 35 35 29 12600   DA
Muti-Pure Wasser 35 35 35 29 12500   DA
Aqua-Verve 02 (2 Spulen)  34 31 34 23 17100 IA
AQUA-TRANSFORMO 32 27 32 24 13100 IA
Omgekeerde-osmose water (van Waldbrun leidingswater) 31 27 31 22 16500 GW
Weber-Isis /Wasser / Aktivator 28 28 28 21 24510   IA
Energetisierungsstern Alfred Hornig 26 23 26 18 16000  IA
Tesla Purpur plaatje (30 minuten water) 26 23 23 18 14000 IA
Sunrise Water Activator (Water Guart ¾ inch) 25 23 25 19 15050 IA
Plocher Penac Cut W 4691 25 23 25 17 13160 IA
Alvito – Preisl, Wasser-Vitalisierer 24 23 24 17 13140 IA
Magnolith kalkmagnet ¾ inch 24 23 24 17 12360 IA
Vita Vortex Trinkwasser Wirbulator 23 23 23 17 14250   DA
Gaia Aqua – Fischer wervelen Martin Wirbler 23 23 23 17 14100   DA
Wasser 2000 Natur Sinn 23 23 23 17 12300   IA
Ojas 2000 Wasser-Energetisierer mini 23 23 23 17 12080   IA

 
Kohfink over Gaia-Aqua/UMH: “Met deze watervitalisator is een drinkwaterkwaliteit te bereiken die alle methoden en meetwaarden tot heden overtreft. Er wordt een waterkwaliteit bereikt die beter is als bij vele mineraal watersoorten. Het met de Gaia-Aqua/UMH watervitalisator behandelde water bezit dezelfde Oerinformatie als zuiver bronwater uit de Canadese Rocky-Mountains. Inbouw van deze vitalisator in het openbare waterleidingnet zou een zegen voor de mensheid zijn”.


Dr. Ludwig over Gaia-Aqua/UMH na spectrum-metingen: “De meetresultaten tonen een zeer positieve biofysische werking van de vitalisator op het doorgestroomde water. In vergelijking met metingen aan andere waterapparaten zijn de resultaten uitstekend, buitengewoon goed”.


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp