TESTRESULTATEN


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp

De afgelopen jaren hebben we gezien dat er op internet en daarbuiten veel beweringen gedaan worden over de resultaten die bereikt worden met waterbehandelingsapparatuur, zonder dat het door onderzoek wordt onderbouwd. We zijn overtuigd dat resultaten met vergelijkbare apparatuur uit promotie-overwegingen gewoon wordt overgenomen.

Vanaf het begin hebben we de resultaten die we bereiken met onze methode van watervitalisering met onafhankelijk onderzoek getoetst. We doen dat tot op de dag van vandaag. Opdat we de beweringen die we doen rationeel kunnen onderbouwen
De kwaliteit van ons water is inmiddels op vele manieren en in vele instituten getest. Dit betreft zowel technisch weten-schappelijk-, natuurgeneeskundig- als radiëstetisch onderzoek. Uitstekende testresultaten, o.a. van Dr. Ludwig (Biophy-sik), Dr. Knapp (Color-plate), Dr. Kilibaeva (Microbiologisch), Prof. Popp (Biophotonen), Dr. Doepp en van het instituut Kohfink (oa vergelijkend onderzoek) bevestigen de energetisch hoogwaardige en zuivere waterkwaliteit.


Daarom durven we oprecht te stellen:
De hoogste kwaliteit natuurlijk Water Getest en Bewezen!


Bijgaand in het kort een aantal van de conclusies resp. resultaten van de testen met de Gaia-Aqua watervitalisator alsmede een overzicht van de door het Institut fur Radiogeologie van Kohfink uitgevoerde onderzoek ter vergelij-king van vele soorten water en waterbehandelingsapparatuur.

Bij het Elektrolumineszens-onderzoek in het laboratorium van het instituut van Prof. Popp wordt photonen onderzoek gedaan met hoogsensitieve lichtdetektoren, De photonen-emissie ( het vrijkomen van photonen) is afhankelijk van de fysieke eigenschappen van het water. Met deze sensitieve methode kunnen geringe kwaliteitsverschillen in vloeistoffen zeer nauwkeurig en tevens betrouwbaar (reproduceerbaar) aangetoond worden.

Een van de onderzoeken is uitgevoerd met als basis een zuiver bronwater. Het bronwater wordt daarna behandeld met UV licht (met als doel: desinfectie) zoals dat nu deels ook in Nederland bij het waterleidingbedrijf plaatsvindt. Dit laatste water wordt daarna door de watervitalisator behandeld. Dus:
1. Bronwater (Quellwasser).
2. Bronwater na UV- behandeling.
3. Bronwater na UV- behandeling en vitalisering (Gaia-aqua/UMH).

Na de UV-behandeling is het aantal gemeten photonen sterk toegenomen. De UV-behandeling veroorzaakt een zeer duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit. 
Echter na het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator is een meer ( !!!) dan volledig herstel te zien en is er weer de oorspronkelijke kwaliteit van het bronwater.

Ook het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator van met chloor behandeld water veroorzaakt een enorme verande-ring ten goede van de Elektrolumineszen waarden, hetgeen duidt op een uitstekend herstel van de kwaliteit van dat water.

Het resultaat is volgens Prof. Popp zeer indrukwekkend: “Verbazingwekkend is de duidelijkheid van het effect, dat met andere methoden vermoedelijk niet bereikt kan worden. Het resultaat van de vitalisering heeft mij zeer verrast”.

Bij de huidweerstandsmetingen van meridiaanpunten met het diagnosesysteem PROGNOS door Dr.med. Doepp wordt aangetoond dat de verslechterde werking van organen als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon ( dus electrosmog) meer dan volledig wordt hersteld door het gebruik van Gaia-Aqua- gevitaliseerd water.


Testresultaten introductie | Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg | De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator | Photonenonderzoek Prof. Popp