De energetische waarde van water

Natuurlijk water leeft! Water in een bergbeek heeft een bio-energetische waarde die hoger is dan van de mens. Vers, natuurlijk bronwater heeft dat ook.

Er zijn (geneeskrachtige) bronnen die hoog-energetisch zijn. Dit natuurlijk water voegt iets toe aan ons energetisch systeem !!

Ons leidingwater wordt mechanisch, biologisch en chemisch gezuiverd en op de lange transportweg naar het aftappunt onder druk door leidingen geperst. De verandering die het water bij dit totale proces ondergaat, maakt dat de energetische waarde bijna totaal verloren is gegaan. Door middel van radiosthetisch onderzoek kan de (subtiel-)bio-energetische waarde van 'levende substanties' en organismen bepaald worden, waarbij de Bovis-waarde de meeteenheid is.

"Dit natuurlijk water voegt iets toe aan ons energetisch systeem!!"

De waarde van ca. 6500 Bovis-eenheden kan voor de mens zelf als de ondergrens voor 'gezond' worden beschouwd. De energetische waarde van het water in een bergbeek heeft een waarde van ca 8000 Bovis. Voor het water uit sommige geneeskrachtige bronnen is de Bovis-waarde ca. 42.000. De Bovis-waarde van leidingwater ligt tussen 100 en ca 4000 Bovis (!), na behandeling met de centrale watervitalisator van Gaia Aqua 37.500.

Noot: De oorspronkelijke schaalverdeling van Bovis loopt tot 10.000. Inmiddels circuleren op internet ook absurd hoge Bovis-waarden. Mede omdat de waarde met radiosthesie wordt bepaald is het nuttig om een vergelijkend onderzoek te hebben van vele type watervitalisatoren uitgevoerd door hetzelfde instituut: Het is zinvol appels met appels te vergelijken. Zie het hoofdstuk testresultaten/ Institut fur Radiogeologie. De maximale waarde in de natuur is daar 45.000 Bovis. De claim van miljoenen Bovis blijkt na onderzoek dan slechts ca 13000 Bovis te zijn.

Lees verder
Alle hoofdstukken
Water - introductie De werking van water Clustering en structuur van water Trillingsfrequenties van water De energetische waarde van water De regeneratie van water De voordelen van gevitaliseerd water Testresultaten