De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling-informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Uit wetenschappelijk onderzoek van Dr.rer.nat.W. Ludwig blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig (100 %) zijn verwijderd , voor ... en na de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen.

Deze frequenties blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met de eigenfrequenties van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn: het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Let wel: water neemt ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties op van het elektriciteitsnet (50 Hertz), televisie, computerbeeldschermen, mobiele telefoons, Wifi en communicatienetwerken, radarstraling etc. (de zgn. elektrosmog). Flessen bronwater dus ook! Zie hoofdstuk *Elektrosmog en water.

"Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid."

In herinnering dat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk, via het water in ons lichaam worden ingebracht. De trillingsfrequenties van de ons omringende en steeds intenser wordende elektrosmog worden ook rechtstreeks door straling op het lichaam(en) overgedragen en zo in onze lichaamsvloeistoffen opgeslagen. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

Lees verder
Alle hoofdstukken
Water - introductie De werking van water Clustering en structuur van water Trillingsfrequenties van water De energetische waarde van water De regeneratie van water De voordelen van gevitaliseerd water Testresultaten