Clustering en structuur van water

Tegenwoordig weten we dat de kwaliteit van water mede afhankelijk is van zijn clusterstructuur. De energetische zuiverheid is onder andere terug te voeren tot de natuurlijke structuur van water. Meerdere watermoleculen (H2O) kunnen zich met elkaar verbinden tot zogenaamde waterstofbruggen, ook wel waterclusters genoemd. Water bestaat uit een combinatie van vrije ongebonden watermoleculen en waterstofbruggen.
Door onder andere de wijze waarop de waterstofatomen en het zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de eigenschappen van het watermolecuul kan de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd heel verschillend zijn. Dit komt tot uiting in de verschillende verschijningsvormen van ijs en sneeuwkristallen, maar bijvoorbeeld ook in verschillende geometrische structuurvormen als gevolg van geluidstonen.
De energetische kwaliteit is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in verhouding tot het aantal vrije moleculen, maar ook van de grootte van deze waterstofbruggen en van de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd.

Lees verder
Alle hoofdstukken
Water - introductie De werking van water Clustering en structuur van water Trillingsfrequenties van water De energetische waarde van water De regeneratie van water De voordelen van gevitaliseerd water Testresultaten