De werking van water

Water is een essentieel element bij alle functies in ons lichaam. Over het algemeen staan we alleen maar stil, of lijken we belang te hechten aan de transportfunktie van water ten behoeve van de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor de energie- en informatie overdracht die noodzakelijk zijn voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel.

Het wezenlijke van 'water' speelt daarbij een essentiele rol, die door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend, omdat water alleen op z'n chemische en biologische samenstelling en functioneren wordt onderzocht. De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk lichaam(-en) staat pas in de kinderschoenen.

"Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel."

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijven uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymphebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

Lees verder
Alle hoofdstukken
Water - introductie De werking van water Clustering en structuur van water Trillingsfrequenties van water De energetische waarde van water De regeneratie van water De voordelen van gevitaliseerd water Testresultaten