Water is fascinerend!

In 1987 ben ik, Gert Boontjes, gefascineerd en geinspireerd geraakt door het werk van Victor Schauberger (1885-1958) ('Lebendes Wasser'). Het heeft mij er later toe gebracht het bedrijfsleven te verlaten en me verder bezig te houden met de levende kant van water inclusief het uitdragen van dit voor velen onbekende, maar naar mijn mening meest wezenlijke facet van water. De kern van Schaubergers 'natuur-getrouwe' ideeen over water waren in zijn tijd moeilijk bewijsbaar en werden door de toenmalige wetenschap niet serieus genomen. Resultaten van recent onderzoek bevestigen zijn gelijk en steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat we eigenlijk nog weinig wisten over het wezenlijke van water.

Onze kennis en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Ons leidingwater is zodanig behandeld dat de materiele samenstelling voldoet aan bepaalde criteria.

Deze criteria zijn in feite gebaseerd op beperking van gezondheidsrisico's van de mens. In tegenstelling tot leidingwater wordt de gezondheidswaarde van bronwater als vanzelfsprekend beschouwd. Natuur-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet alleen met de zuiver materiele samenstelling van het water te maken heeft maar met name met de bio-energetische toestand ervan.

Oorspronkelijk bronwater is energetisch zuiver water! In feite zijn we erachter gekomen dat we nog heel weinig wisten en weten over het wezenlijke van water en de essentiele rol die het vervult in/bij de besturingsprocessen in het lichaam. Het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan. Energetisch zuiver water is vrij van schadelijke trillingen (frequenties), heeft structuur en heeft een hoge energetische waarde. Het blijkt dat dit water uitgesproken positief werkt op en in het fysiek lichaam en de energetische lichamen. Gewoon leidingwater en gefilterd leidingwater daarentegen is heel arm, soms zelfs 'dood' water geworden. Bovendien heeft leidingwater de schadelijke frequenties van vervuilende stoffen en elektro -( magnetische ) straling in zich opgeslagen (elektro-smog). Filteren verbetert daar niets aan.

"We noemen het 'watervitalisering', in feite is het revitalisering van water."

Leidingwater kan door een natuur-getrouwe behandeling van water weer energetisch zuiver worden zoals natuurlijk bronwater. We noemen het 'watervitalisering', in feite is het revitalisering van water. Ieder huishouden kan eenvoudig van vitaal levend water genieten uit iedere kraan door de montage van een watervitalisator die eenvoudig centraal in de hoofdwaterleiding aangebracht kan worden. Er kan ook een kleiner type aan een kraan geschroefd wordt.

Lees verder
Alle hoofdstukken
Water - introductie De werking van water Clustering en structuur van water Trillingsfrequenties van water De energetische waarde van water De regeneratie van water De voordelen van gevitaliseerd water Testresultaten