Onze inspiratie tot natuurlijke watervitalisering

De natuurlijke loop door bergbeken en de weg langs aardegesteenten dat bronwater gaat voordat het 'te voorschijn' komt is onze inspiratie om water te vitaliseren. Dit kan 'natuurgetrouw' gerealiseerd worden met een spiraalvormige werveling (het principe volgens Victor Schauberger, de vortex, implosie) in combinatie met overdracht door resonantie, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (waaronder de energie van edelstenen en kristallen). Water zoals de aarde het bedoeld heeft: Gaia-Aqua.

"Het is dus een stabiel, goed houdbaar water dat langere tijd dezelfde energetische eigenschappen behoud."

Deze natuurlijke methode zorgt voor een water met een zeer stabiele, hoogwaardige ordeningsstructuur. Het is dus een stabiel, goed houdbaar water dat langere tijd dezelfde energetische eigenschappen behoud. Het is water zonder schadelijke trillingsfrequenties (!!!) en het heeft een hoge bio-energetische waarde van 33.000-37.000 Bovis. Vergeleken met het water dat uit de krachtigste natuurlijke bronnen op aarde komt (Bovis-waarde maximaal ca 45.000 ) dus heel natuurlijk !!!! (zie ook bij 'Testresultaten' - testen Kohfink)

De natuurlijke hoogwaardige ordeningsstructuur is essentieel voor opname van water door de cellen.
Het intracellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatie-overdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

We bestaan voor 70 % uit water. Ons drinkwater en ons 'lichaamswater' wordt belast met frequenties van schadelijke stoffen en electrosmog. Deze frequenties verstoren een zuivere informatieoverdracht in onze lichaamsvloeistoffen. Daarom is het essentieel dat Dr. Ludwig bij de laboratorium testen met de UMH/Gaia Aqua watervitalisator aangetoont heeft dat het water is zonder schadelijke trillingsfrequenties.
De dragerfrequenties van mobiele en draadloze apparatuur veroorzaken meerdere (afgeleide) frequentie die in het water opgeslagen worden. De nieuwe mobiele telefoons met UMTS- technologie veroorzaakt in water ook een technische 22 Hertz frequentie. Dit is sterk verstorend omdat celwaterprocessen in ons lichaam zich afspelen bij een biologische frequentie van 22 hertz. De watervitalisator neutraliseert deze verstorende technische frequenties !

Deze beschreven natuurlijke manier van watervitalisering kan gerealiseerd worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden of aan een kraan. Het water wordt daarbij door het apparaat geleid en wordt dus rechtstreeks behandeld. Mede daardoor verkrijgt het water de hoge en stabiele kwaliteit.
Vergelijkend onderzoek van vele apparaten die water vitaliseren ( of energetiseren, verlevendigen ) in het Duitse instituut Kohfink toont aan dat alleen bij de rechtstreekse behandeling duurzaam (blijvend) krachtig water verkregen wordt.
De methoden waarbij water indirect wordt behandeld (bijvoorbeeld waarbij de energetische dragers om de leiding geklemd worden of waarbij de waterkan op een 'energieplaatje' wordt gezet ) blijken bij dit onderzoek aanzienlijk minder van kwaliteit. Bovendien neemt de waterkwaliteit snel af. Opmerkelijk is ook te constateren dat door leveranciers opgegeven Bovis-waarden van honderd duizend of miljoenen Bovis geen realiteit is. (zie onder het kopje 'Testresultaten').

Het water verkregen met de Gaia Aqua watervitalisator is op vele manieren onderzocht. Dit betreft zowel technisch wetenschappelijk-, natuurgeneeskundig- als radiostetisch onderzoek. Uitstekende testresultaten, o.a. van Dr. Ludwig (Biophysik), Dr. Knapp (Color-plate), Dr. Kilibaeva (Microbiologisch), Prof. Popp (Biophotonen) en van Kohfink bevestigen de energetisch hoogwaardige en zuivere waterkwaliteit.

Het is ook water, dat 'natuurlijk neutraal' is in de positieve aanzet van lichaamsprocessen en orgaansystemen. Het werkt dan ook gelijkmatig op alle chacra's en energielichamen.

"Dit water is dus gezond water voor dagelijks gebruik, jaar in - jaar uit."


Lees verder
Waarom Gaia Aqua? Onze inspiratie Jarenlange ervaring De voordelen van Gaia Aqua Geen risico De kosten