Waarom kiezen voor de Gaia Aqua watervitalisator?

Er zijn een aantal zaken waarop u dient te letten bij de keuze van een watervitalisator.
De benaming watervitalisering kan vele, verschillende ladingen dekken. Met name de methode waarop water wordt behandeld en beinvloed is heel belangrijk voor de kwaliteit van het gevitaliseerde water. Wat voor soort water krijgt u na de behandeling? Is het gemagnetiseerd? Zijn er frequenties aan toegevoegd? Is de kwaliteitsverandering blijvend of al snel weer verdwenen? Zijn de verkregen resultaten getest of wordt er maar wat beweerd? Voor de keuze van de wijze waarop u uw water gevitaliseerd wilt hebben wordt u dus aangesproken op uw eigen onderscheidingsvermogen.

Wij hebben de term watervitalisering in Nederland geintroduceerd als zijnde een natuurlijke wijze van waterbehandeling. Het uitgangspunt daarbij is dat het voor het drinken en baden gebruikte water de natuurlijke structuur en vitaliteit bezit van oorspronkelijk bronwater. Dat is ons levenselixer, water zoals de natuur het bedoeld heeft. Dat is essentieel voor het verkrijgen en behouden van een optimale gezondheid en vitaliteit.

Inmiddels is in brede kring bekend, mede door het werk van Masaru Emoto (kristalfotografie in water), dat water op vele manieren kan worden beinvloed. Er zijn dan ook meerdere methoden van waterbehandeling die vaak ook onder de naam watervitalisering aangeboden worden. Ander benamingen (zoals bijv. verlevendigen, optimaliseren, harmoniseren, energetiseren ) worden ook gebruikt.
Wat u moet weten is dat veel van deze methoden van waterbehandeling kunstmatig zijn, in die zin dat het verkregen water niet natuurlijk is. Soms wordt gebruik gemaakt van fysische grootheden die in de natuur aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld magnetisme, maar deze krachten worden door de mens helaas nog steeds te grofstoffelijk gebruikt om bij dagelijks gebruik en bij permanente toepassing blijvend gezond te zijn. Dat laatste geldt ook als er gebruik gemaakt wordt van energetische 'dragers' voorzien van de energetische informatie vanuit bijvoorbeeld homeopathische (complex-)-geneesmiddelen, (Bach) bloesemremedies. Of, en dat is bedenkelijker, als de energetische dragers voorzien zijn van de kunstmatig verkregen subtiele frequenties via elektromagnetisch weg of met bio-resonantie apparatuur , al of niet bekrachtigd via een orgonstraler ed.

"Dat is ons levenselixer, water zoals de natuur het bedoeld heeft."

U moet beseffen dat het behandelde water dan in feite therapeutisch water is geworden. De aanzet van lichaamsprocessen die hiermee via het water wordt verkregen kan weliswaar goed zijn als impuls voor heling, maar deze aanzet dient altijd tijdelijk te zijn. Als u dus de rest van uw leven dit water drinkt krijgt u elke keer dezelfde impuls. Alsof u als het ware altijd hetzelfde homeopathische middel krijgt toegediend. Dat is onzes inziens nu juist niet de bedoeling. We worden daarin bevestigd door artsen die constateren dat bij dergelijke kunstmatige methoden na jaren dagelijks gebruik toch dehydratatie ( uitdroging) van cellen geconstateerd wordt.

Uiteindelijk moet en kan ons lichaam het zelf doen met zijn natuurlijke bronnen. Natuurlijk water is een van die bronnen en leidingwater kan die kwaliteit van natuurlijk bronwater weer verkrijgen.
Lees verder
Waarom Gaia Aqua? Onze inspiratie Jarenlange ervaring De voordelen van Gaia Aqua Geen risico De kosten