Hoeveelheid en aard van de frequenties

Zijn een paar frequenties dan zo verstorend ? Waren het er maar een paar. Opdat iedereen kan bellen en niet op 'hetzelfde kanaal' telefoneert maakt het netwerk van 900 Megahertz gebruik van meer dan 250 frequenties tussen 890 en 960 Megahertz. Een ander netwerk voor mobiele telefoons gebruikt al meer dan 750 frequenties (tussen 1710 en 1880 Megahertz). Het nieuwe UMTS netwerk zal duizenden frequenties gaan gebruiken rond de 2,45 Gigahertz. Alleen al door de mobiele telefonie zijn er dus al duizenden afgeleide technische frequenties tussen de 8 en 23 hertz, die worden opgeslagen in al ons water.

De technische frequenties werken met name storend op onze biologische processen omdat de richting van de zogenaamde elektromagnetische impuls tegengesteld kan zijn aan de richting van het aardmagnetisch veld. Het gevolg is dat de golfbeweging, die in de natuur gebruikelijk rechtsdraaiend is en waarop het functioneren van ons lichaam is gebaseerd, een andere richting krijgt en linksdraaiend kan worden. Inmiddels is in medisch onderzoek aangetoond dat deze omkering de oorzaak is dat basisfuncties in de cel blokkeren. De celstofwisseling wordt ernstig verstoord.
Een tweede oorzaak van de grote verstoring door draadloze communicatie ( bij mobiele telefoons, de draadloze huistelefoon -het dect principe, draadloze LAN en Bluetooth) is dat het signaal gepulst is. Het signaal wordt als het ware in kleine brokjes geknipt en in het ontvangstapparaat weer aan elkaar geknoopt. Het onnatuurlijke abrupte (steile) karakter van begin en einde van deze signaalbrokjes is al sterk belastend. Bovendien veroorzaakt deze pulsering van het signaal een groot aantal, zeer dicht bij elkaar liggende frequenties. Ze verstoren het lichaam dus met veel meer frequenties dan de draagfrequentie van het ene signaal zelf.

"Er kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, slaapstoringen, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het immuunsysteem..."

Kortom: in ons water, zowel oppervlaktewater, leidingwater, flessenwater en ons lichaamswater, worden door elektrische apparatuur en mobiele communicatie technieken zeer veel frequenties tussen 0 en 30 Hertz opgeslagen. Dit zijn technische frequenties, met een ander karakter dan natuurlijke frequenties, waardoor ze verstorend werken op de biologische frequenties die onze lichaamsprocessen sturen.

Er komen steeds meer technische frequenties die cruciale lichaamsfrequenties verstoren. Vind u het dan gek dat een veel grotere groep mensen meer klachten heeft, zoals hoofdpijn, slaapstoringen, concentratie- en leerstoringen, innerlijke onrust, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het immuunsysteem.
Lees verder
Introductie elektrosmog De wezenlijke functie van water Elektromagnetische vervuiling in water Hoeveelheid en aard van de frequenties Schoon, gezond water