Elektromagnetische vervuiling in water door elektrosmog

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere technische frequentie die door apparatuur wordt uitgezonden tot gevolg heeft dat er daardoor in het water 3 frequenties worden opgeslagen. De uitgezonden frequentie zelf, een hogere frequentie en een lagere frequentie. Vergelijk het met een piano waarbij u een toon aanslaat. In een hoger octaaf en een lager octaaf begint dezelfde toon in een andere trillingsfrequentie mee te resoneren.

"Problematisch voor onze gezondheid zijn met name deze lage frequenties die in het water worden opgeslagen."

Een voorbeeld: een van de netwerken van mobiele telefoons zendt en ontvangt met een frequentie van 900 Megahertz. Dat is 900 miljoen trillingen per seconde ( 900 miljoen hertz). Het UMTS-netwerk werkt rond de 2,45 Gigahertz (2450 miljoen hertz).
De hogere frequenties die ook in het water wordt opgeslagen liggen dan in het Terahertz-bereik ( biljard hertz), de lage frequenties tussen 0 en 30 hertz.

Problematisch voor onze gezondheid zijn met name deze lage frequenties die in het water worden opgeslagen, omdat onze lichaamsprocessen gestuurd worden met signalen tussen 0 en 30 hertz. Ieder orgaan of proces in ons lichaam heeft zich in dat gebied bepaalde frequenties toegeeigend om zuiver te kunnen communiceren en functioneren.
Lees verder
Introductie elektrosmog De wezenlijke functie van water Elektromagnetische vervuiling in water Hoeveelheid en aard van de frequenties Schoon, gezond water