ELEKTROSMOG EN WATER

Introductie | De wezenlijke functie van water | Elektromagnetische vervuiling in water | Hoeveelheid en aard van de frequenties  | Schoon, gezond water |


Elektromagnetische vervuiling in water door elektrosmog

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere technische frequentie die door apparatuur wordt uitgezonden tot gevolg heeft dat er daardoor in het water 3 frequenties worden opgeslagen. De uitgezonden frequentie zelf, een hogere frequentie en een lagere frequentie. Vergelijk het met een piano waarbij u een toon aanslaat. In een hoger octaaf en een lager octaaf begint dezelfde toon in een andere trillingsfrequentie mee te resoneren.

Een voorbeeld: een van de netwerken van mobiele telefoons zendt en ontvangt met een frequentie van 900 Megahertz. Dat is 900 miljoen trillingen per seconde ( 900 miljoen hertz). Het UMTS-netwerk werkt rond de 2,45 Gigahertz (2450 miljoen hertz).
De hogere frequenties die ook in het water wordt opgeslagen liggen dan in het Terahertz-bereik ( biljard hertz), de lage frequenties tussen 0 en 30 hertz.
 
Problematisch voor onze gezondheid zijn met name deze lage frequenties die in het water worden opgeslagen, omdat onze lichaamsprocessen gestuurd worden met signalen tussen 0 en 30 hertz. Ieder orgaan of proces in ons lichaam heeft zich in dat gebied bepaalde frequenties toegeŽigend om zuiver te kunnen communiceren en functioneren.


Introductie | De wezenlijke functie van water | Elektromagnetische vervuiling in water | Hoeveelheid en aard van de frequenties  | Schoon, gezond water |