ELEKTROSMOG EN WATER

Introductie | De wezenlijke functie van water | Elektromagnetische vervuiling in water | Hoeveelheid en aard van de frequenties  | Schoon, gezond water |


Schoon, gezond water

In feite kan je stellen dat de mensheid in een enorme valkuil stapt: gemak ten koste van gezondheid.
Gevolg: frequentievervuiling van oppervlaktewater, leidingwater en flessen bronwater. 
Watervitalisering van Gaia Aqua is de oplossing voor de zuivering van deze elektro magnetische vervuiling. Bij deze natuurgetrouwe methode stroomt het water daadwerkelijk door de vitalisator en wordt daarbij onder andere geleid langs gesteenten en ˇˇk spiraalvormig gewerveld volgens het principe van Victor Schauberger. Het water verkrijgt daarbij weer een natuurlijke hoogwaardige ordeningsstructuur die essentieel is voor opname door de cellen. Het gevitaliseerde water is met vele methoden en in vele onderzoeksinstituten onderzocht, waarbij de hoge ôgezondheidsondersteunendeökwaliteit wordt bevestigd alsmede dat bij deze methode van watervitalisering de trillingsfrequenties van schadelijke stoffen en elektrosmog worden geneutraliseerd.

Door dit gezuiverde water te drinken schoont u de lichaamsvloeistoffen direct, met als gevolg een zuivere storingvrij informatie uitwisseling tussen cellen in het gehele lichaam.
Door ermee te douchen en erin te baden schoont u de lichaamsvloeistoffen indirect via de huid. 
U schoont daarbij ˇˇk het menselijk energieveld met energetisch zuiver water ( frequentievrij). 
Beide zijn van wezenlijk belang voor reiniging van en zuivere informatieoverdracht in uw totale wezen. Gebruikerservaringen van mensen die gevoelig zijn voor energieŰn ( slechte gebouwen -metalen kooi-, elektrosmog ) of makkelijk energieŰn van anderen oppikken ( door bijvoorbeeld volle ruimtes ), tonen altijd al dat zij zich veel krachtiger voelen bij gebruik van gevitaliseerd water. Met de huidige explosieve toename van elektrosmog zal het aantal mensen die bewust de ongemakken gewaar worden veel groter worden.
Maar ook voor de minder gevoelige mensen is deze elektrosmog een onzichtbare ziekmaker.

Gevitaliseerd water van Gaia Aqua biedt een natuurlijke oplossing voor schoning van uw energieveld en schoning van ˙w lichaamswater. U bent 70 % water! 


Introductie | De wezenlijke functie van water | Elektromagnetische vervuiling in water | Hoeveelheid en aard van de frequenties  | Schoon, gezond water |